Slezská univerzita v Opavě

Klient Slezská univerzita v Opavě

Redesign hlavní značky a značek součástí univerzity, vytvoření vizuálního stylu a příslušných prvků, které jsou definovány v design manuálu.

Koncept: Václav Minařík, Martin Petrásek
Grafické řešení: Václav Minařík
Fotografie: archív Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě

Zpět