Dcerka

Koněvmen

Russian boy

23.11. 2018

Ventolin & killiekrankie

10.11. 2018

Floex & Tom Hodge /UK/ + virtual symphony orchestra

25.05. – 26.05. 2018

Hudební festival FreiPlatz /jaro 2018/

FreiPlatz song

Lenka

Opavská staletí – Horní náměstí VR & AR

Niederring bar

20.10. – 21.10. 2017

Hudební festival FreiPlatz /podzim 2017/

Poslouchám slzy

Frei Bar

Planetarium Ostrava

10.06. – 19.06. 2016

Landscape festival Opava – Náplavka & Sympozium 2016

Albertovec

Gottfrei je spojení jedinečného prostoru a kooperace kolektivu výtvarníků, designérů, hudebníků, kurátorů a dalších svobodně smýšlejících lidí.
Kombinací galerijní činnosti, minikulturní scény a profesních zkušeností chceme vytvářet kulturně-společenské a vizuální hodnoty.

Galerie

Variabilita prostoru nám dovoluje kombinovat potřeby studia, mini-kulturní scény a galerijní činnosti. Naše expoziční a ateliérové kapacity nabízí prostory na ploše cca 200m2 dále technické a odborné zázemí.

Výstavy a galerijní činnost

Galerie byla otevřena v roce 2011 a intenzivní galerijní činnost probíhala do roku 2015. Zahrnovala skupinové výstavy současného umění, prezentace uměleckých středních a vysokých škol, přednášky, workshopy a mnoho hudebních koncertů a akcí. Nyní probíhá rekonstrukce a předpokládané otevření galerie veřejnosti je konec roku 2018.

Výtvarné sympozia

Tímto projektem chceme především přesunout umění z galerií do městských prostor, tak aby konfrontovalo, inspirovalo a vytvářelo škálu názorů na kulturně-společenské vyžítí ve městě Opava. Každý z výtvarníků si vybírá místo a formu ke své tvorbě a svým přepracováním na něj upozorní.

Grafické studio

Kvalitní vizuální prezentace má pro vznik dobré image značky klíčový a prakticky rozhodující význam. Značka, která si přeje být odlišná od ostatních, snadno zapamatovatelná, musí vystupovat na veřejnosti vizuálně jednotným a dobře promyšleným způsobem. Značka musí mít systematicky zpracované principy vizuální komunikace a definované v manuálu jednotného stylu. Tímto manuálem se řídí příprava všech vizuálních prostředků, jimiž organizace vizuálně komunikuje s veřejností. Pomůžeme Vám od koncepce až po konečnou aplikaci.

Corporate design, značka & image

Vytváříme komplexní vizuální řešení. Od analýzy a konceptu nové značky nebo redesignu stávající, grafické a technologické řešení a následná aplikace pro dané reklamní média, po nastavení pravidel jednotného vizuálního stylu v design manuálu a výslednou image značky.

2D a 3D design

Nabízíme komplexní servis vizuálního řešení - vizuální styl, logo, webdesign, merkantilní tiskoviny, orientační systém, outdoor a indoor reklama, fotografické a audiovizuální práce, sociální média.

Prostorový design

Řešení vizuálních prvků prostoru, supervize a konzultace.

Virtuální a augmentovaná realita

Vytváříme 3D obsah a design uživatelského prostředí aplikace.

Minikulturní scéna

Vytváříme nebo spolupracujeme téměř celoročně na různých kulturních projektech. Na opavské scéně působíme od roku 2011.

Hudební festival FreiPlatz

Opavská klubová noc FreiPlatz je dvoudenní hudební festival, který se snaží o propojení kulturních scén hudebních klubů, barů, kaváren, restaurací a veřejného prostoru s hudebním programem. Návštěvníkům nabízí pestrou paletu hudebních programů v podobě koncertů, poslechových a tanečních večírků. Během jednoho víkendu se představí řada (nejen) českých umělců a interpretů.

Hudební klub Frei Bar

Hudební klub Frei Bar je žánrově zaměřený na elektronickou hudbu s dekadentně laděným prostředím. Disponuje barem, dj stage, taneční scénou a stolním fotbálkem, v plném provozu je od roku 2017.

Kulturní akce

Pořádáme různé kulturně-společenské akce, menší formy jako jsou přednášky a čtení nebo koncerty, festivaly a sympozia.

Za podpory